https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

http://psfiqj.filtertruck.com

http://bjby1g.sgribbon.com

http://dljn7v.aylin26.com

http://v1ufxu.yourtena.com

http://tg0m1p.susan52.com

http://5namu5.cnzs.net.cn

http://yf5rp5.cnzs.net.cn

http://5gobac.reachaschool.com

http://a01vyk.yktajggm.cn

http://1izesj.npkfas.com

注册

袁仁国:国企领军者的坚实身影

奇迹sf发布 2013年按照年初确定的目标任务,把每项工作要点进行了细化分解,明确了工作内容、具体措施、完成时限,以及责任领导和责任部门,并以项目化的形式确定下来,启动实施了年度重点工作项目计划,将全年工作分解为“同心”行动、服务经济发展、民族宗教等9大类、40个重点项目,把一项项目标任务细化分解成一张张“折子工程”,确保全年各项工作落到实处、抓出成效。


来源:凤凰网酒业

3月17日一大早,从北京“两会”赶回茅台的全国人大代表、茅台集团董事长袁仁国,向全集团传达参会精神。今年“两会”,袁仁国提出的建议题目是《关于做好经济新

3月17日一大早,从北京“两会”赶回茅台的全国人大代表、茅台集团董事长袁仁国,向全集团传达参会精神。

今年“两会”,袁仁国提出的建议题目是《关于做好经济新常态下老字号的发展与传承》。作为全国人大代表,对国企改革、品牌文化、产业战略等等,一直是他关注的话题。

(一)

袁仁国所生所长的仁怀,酿酒的故事可以追寻到《史记》中所记载的汉武帝时期,酒香亦是山水香。从1975年以知青身份走进茅台酒厂参加工作,至今已有42年。对袁仁国来说,茅台不止是一瓶酒,更是他一辈子的念之想之忠之的事业。

在茅台,袁仁国从背酒糟的工人做起,踩过曲,管过稻草、做过宣传干事和办公室秘书,任过车间主任,干过办公室主任,任过总经理助理、副总、总经理、董事长,一步一个台阶,多岗位、多层级的历练,塑造了一个现代企业家的能力与个性。袁仁国经历的时代,涵盖了茅台从作坊式工厂,向现代企业转型;又从国有工厂,向大型国有企业迈进;再从计划经济时代迈入市场,并成长为股票市值全球第二、单品销售收入全球第一的全球知名的酒类品牌企业。

熟悉茅台历史的人知道,这种巨大变化的背后,凝聚了多少艰辛与执着。袁仁国进厂时,茅台酒厂刚刚完成一些基础性的工业改造,作为现代企业所必需的管理标准化、质量监控体系化等等,还在摸索之中。

这种空白,给了他参与并见证一个企业从基础做起,不断创新迈向现代企业的宝贵历程。

以袁仁国为代表的一代又一代茅台人,正是这样,从很低的起点开始,推动着这个中国“老字号”,发扬工匠精神,持续成长,走向未来。

“对中华老字号的关注,也源自我们自身的发展体会,”袁仁国说,作为香飘世界的国家名片,茅台的成长充分说明,中华老字号不仅可以世代传承,也可大步走向世界。

(二)

直到1997年,茅台还处在“计划加批条”的优越里,不愁市场。

1998年4月,袁仁国就任茅台集团总经理时,正值亚洲金融危机爆发,和山西朔州假酒案影响,国际国内市场风云突变,昔日车水马龙的企业顷刻间门可罗雀,茅台酒一夜之间被逼到了死角上。

危机倒逼改革。背水一战的袁仁国,率队跑遍全国,建立面向市场的营销队伍。当年,茅台酒的销售,完成了年度任务。从那一年开始,袁仁国系统归纳出一整套以市场和顾客为中心的营销理念——“八个营销”。

经过茅台人不断深入实践和升华丰富,“八个营销”演进为今天的“九个营销”理念:工程营销、文化营销、事件营销、服务营销、网络营销、个性营销、感情营销、诚信营销、智慧营销,在全球酒业发展中,打造了独具茅台特色的营销网络体系和哲学。

“九个营销”,成为茅台跨过寒冬,连续18年跨越发展的“赢销”战略。

2016年,茅台全年实现销售收入502亿元,同比增长19.5%。利税381亿元,同比增长16.1%。利润总额243亿元,同比增长6.9%。上交税金188亿元,同比增长23.2%。

而在1998年袁仁国刚就任总经理时,贵州茅台酒厂的全年销售收入只8.1亿元人民币,上缴税利2.92亿元人民币,18年后,这两个数字分别增长了60多倍和190倍;18年前,茅台在海外市场的销售数字微不足道,18年后,茅台酒在海外实现销售收入3.2亿多美元(合计人民币近22亿元),茅台市值则高达4200亿元人民币(合605亿美元),与全球烈酒第一品牌帝亚吉欧(市值530亿英镑,合计650亿美元)之间,只有45亿元美元的差距,改写了全球烈酒市场的格局。到昨天,茅台股票386.82元,总市值4859亿元。

(三)

茅台酒属于酱香白酒,常有人赞叹它是“风味隔壁三家醉,雨后开瓶十里芳”。专家在茅台酒里找出了1200多种成分和110多种香气物质,堪称奇迹。

2018-10-20晚,美国旧金山艺术宫,也是1915年旧金山巴拿马万国博览会的旧址,“贵州茅台日”一周年庆典活动现场,人头攒动。

吸引着一张张好奇的洋面孔的,不止是空气中令人迷醉的酒香,更是以茅台为代表的中国白酒生而有之的神奇文化。

袁仁国是“文化酒”概念的创造者。14年前,袁仁国就撰写过一篇文章,题目为《迎接文化酒时代的春天》。在这篇文章里,他这样预言:“当知识已成为社会经济发展的根本动力时,文化对于酒业发展的重要意义日益凸显,中国白酒业迎来了一个可能孕育着深刻质变的全新发展阶段——文化酒时代。”14年过去了,这个观点被中国白酒行业越来越多的人所接受。

“回头来看,推动茅台快速发展的秘密武器,就是文化。”袁仁国说,“我们赶上了中国和平崛起的大时代。一个大国崛起的标志,不仅仅体现了经济的硬实力上,还体现在文化软实力上,而国酒茅台,正是中国传统文化的一张名片,是文化自信的一个国家符号。”

在袁仁国的带领下,茅台阔步而行,自2015年在香港、俄罗斯、意大利、美国开展全球品牌推介之后,2018-10-20,又来到德国汉堡,举办“与德国干杯——中国茅台一带一路行”主题大型品牌推介会,开启了茅台“一带一路”行全球战略的首站之旅。不仅产品的足迹迈向四海八方,茅台的经营策略也愈加丰富多元:2月24日,由茅台集团领投的华贵人寿保险股份有限公司正式营业,结束了贵州没有本土保险法人机构的历史,同时掀开了一个更加波澜壮阔的“大茅台时代”——到“十三五”末,茅台集团将成长为产融结合、双轮驱动的千亿级世界知名企业。

3月5日,备受瞩目的第十二届全国人民代表大会第五次会议在北京相继开幕。会场上,面对众多媒体记者,袁仁国掷地有声:“茅台的成绩,是干出来的。”

是的,茅台酒香未变,而茅台集团已成功完成消费转型,公务消费由过去的35%以上降至1%以内。“十八大”后的反腐倡廉,非但没有打击茅台的销售,反而刺激了民间消费,优化了茅台酒的市场结构。茅台酒销售量的不降反升,有力地反驳了“反腐打击经济”的荒谬论调。

名酒也是民酒。茅台不止是百姓餐桌上的不可或缺,也是百姓生活中的不可或缺。茅台从未放下肩上社会责任的担子,仅2015年,茅台集团就投入了20多亿元,支持茅台镇环境改造,出资5000万元用于赤水河保护,出资7000用于贵州的形象宣传,连续第五年出资1亿元开展“国酒茅台•国之栋梁”大型公益活动。

不止如此,茅台集团还不断提高在贵州的扶贫与公益力度,为“十三五”贵州完成脱贫减困任务承担更多的责任。2016年茅台集团投入希望工程的1亿元人民币,有一半用于贵州,资助万名贵州省贫寒子弟实现大学梦。此外,茅台集团还深入遵义道真县,进行精准扶贫,先后派出数千名员工全方位参与当地贫困社区建设。“十二五”以来,茅台集团已累计投入23亿元用于各种社会公益事业,更是白酒行业中唯一连续八年发布社会责任报告的企业。

自19岁跨进茅台酒厂那雄伟的厂门,袁仁国见证了40多年的茅台之路。世界巨变,而茅台酒香不变,茅台的拳拳之心,不变。当然,袁仁国的白头发,变得越来越多了。

袁仁国高兴地说起中国中央政治局委员、中央书记处书记粟战书参加贵州代表团讨论时的场景:战书同志直接问,现在茅台品牌多少钱了,我说接近2000亿元了,他给了一个大大的赞。我提起战书同志当年主政贵州省委书记时曾提出的希望:‘未来十年中国白酒看贵州’,自豪地汇报这个愿望已经提前实现,现场立即响起一片掌声。

[责任编辑:刘宣]

标签:茅台 营销

凤凰酒业官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到:
图美老场 吴航街道 贾家园 永兴县 醪桥乡 振亚庄 中国水泥厂 南市区 冯村嘉园社区 仙霞镇 均里 南外镇 碧波中学 前吕庄村 禅杖 区五中 朝面山 三水厂 春合苑 萨贝尔意式餐厅 成府路 青海省 北京站 农创村 安阳县
烤肉加盟 上海早点 早餐店 加盟 天津早点加盟有哪些 快餐早餐加盟
早点加盟小吃 早餐包子加盟 江苏早餐加盟 清真早餐加盟 大华早点怎么加盟
早点加盟网 上海早餐车加盟 加盟早点店 早点加盟连锁店 天津早点小吃培训加盟
中式早餐加盟 北京早点加盟 早餐餐饮加盟 早餐连锁店 北京早点小吃加盟店